Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk

 

Misja

MISJA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W WYRZYSKU

 

W celu skutecznego i efektywnego realizowania celów i zadań powierzonych Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ustanowiono jego misję, którą jest zapewnienie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej oraz upowszechniania kultury i turystyki wśród mieszkańców Gminy Wyrzysk i innych osób, poprzez:

 1. Świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.
 2. Organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych, imprez oraz przedsięwzięć rekreacyjnych i kulturalnych.

 3. Efektywne i zgodne z procedurami i wymogami prawnymi zarządzanie powierzonymi obiektami i urządzeniami.

 4. Wspieranie działalności klubów sportowych, związków i stowarzyszeń kultury fizycznej.

 5. Działalność popularyzatorską, wychowawczą i promocją w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.

Misją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku jest rozwijanie świadomości i wrażliwości na zdrowy styl życia oraz kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do twórczego wykorzystania czasu wolnego. W świecie, w którym technika coraz bardziej oddziałuje na każdy aspekt życia codziennego wykształcenie nawyku aktywności ruchowej jest bardzo ważnym zadaniem. Inwestując w rozwój intelektualny jak i fizyczny dzieci i młodzieży, pragniemy stworzyć im warunki do samorealizacji i wyżycia się w sporcie. Bardzo ważnym zadaniem będzie również aktywizacja osób dorosłych i seniorów.

Podstawą zaangażowania jest dobra motywacja, dlatego trzeba pamiętać o potencjalnych korzyściach, jakie daje osobom dorosłym i starszym aktywność fizyczna: poczucie własnej wartości, kontakty społeczne, często ucieczka przed samotnością, zachowanie kondycji psychicznej i fizycznej, możliwość realizacji swoich pasji, poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

Nie możemy również zapomnieć o osobach niepełnosprawnych gdzie szeroko rozumiany sport i inne przejawy aktywności fizycznej (turystyka, rekreacja) pełnią rolę rewalidacyjną i rehabilitacyjną.

Misja OSiR jest znana pracownikom i powszechnie dostępna dla osób spoza jednostki.

 

Załączniki:

Misja OSiR Wyrzysk

Utworzono dnia 02.06.2020, 08:54
Misja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Informacje

Liczba wyświetleń: 84
Utworzono dnia: 02.06.2020
Dokument wprowadził:
Paweł Białczak
Dokument opublikował:
Paweł Białczak
Dokument wytworzył:
Paweł Białczak
Wytworzono:
Paweł Białczak

Historia publikacji

 • 05.06.2020 12:48, Administrator
  Edycja strony: Misja
 • 05.06.2020 12:48, Administrator
  Edycja strony: Misja
 • 02.06.2020 09:20, Administrator
  Edycja strony: Misja